Studiesesshin

Een retraite of sesshin is een meerdaagse zen-activiteit van vijf dagen of een weekend waarin we gezamenlijk de stilte ingaan. De traditionele vormen van de zentraining worden gerespecteerd: de stilte, zazen (zitmeditatie), kinhin (loopmeditatie), teisho’s (toespraken) en dokusan (privé-gesprek met de leraar). In een studiesesshin is daarnaast ook plaats voor studie van een tekst uit de zentraditie, met twee teisho’s van een uur per dag.

Zen in Baarn organiseert studiesesshins in het Missiehuis St. Michael (St. Michaelstraat 7, 5935 BL Steyl-Tegelen) op de volgende data:

18-22 december 2019: De Lotus Sutra (vijfdaagse)
De Lotus Sutra is wereldwijd een van de beroemdste teksten uit de Mahayana-traditie. Ze bevat een aantal parabels die de parels van de boeddhistische traditie vormen: de kinderen in het brandende huis, de verloren zoon, de vader die zijn dood in scène zet, de magische stad. Alle gangbare concepten over de Boeddha en het boeddhistische pad worden in de Lotus Sutra op hun kop gezet. We gebruiken een Nederlandstalige inleiding op de Lotus Sutra die van tevoren wordt toegezonden. 

25-29 maart 2020: Kloppen waar geen poort is (vijfdaagse)
In Kloppen waar geen poort is heeft Ton Lathouwers fragmenten verzameld van vier opmerkelijke denkers: Linji (Chinees zenmeester, overleden 866); Hisamatsu (Japans zenreformator, verbinding leggend naar westerse religie en cultuur, 1889-1980); Sjestov (Russisch-joodse schrijver, 18661938); Plotinus (klassiek filosoof, 204-270). De teksten circuleren rondom het centrale concept van ‘de onmogelijke vraag’, die alle vertrouwde grond onder onze voeten wegslaat en ons uitdaagt tot het nemen van een bevrijdende stap.

30 september – 4 oktober 2020 (vijfdaagse)
Het onderwerp voor deze studiesesshin wordt nog bekendgemaakt.

4-6 december 2020 (weekend)
Het onderwerp voor dit studieweekend wordt nog bekendgemaakt.

20-24 mei 2021 (vijfdaagse)
Het onderwerp voor deze studiesesshin wordt nog bekendgemaakt.

22-26 september 2021 (vijfdaagse)
Het onderwerp voor deze studiesesshin wordt nog bekendgemaakt.

1-5 december 2021 (vijfdaagse)
Het onderwerp voor deze studiesesshin wordt nog bekendgemaakt.

De kosten voor een vijfdaagse sesshin bedragen 395 euro, en voor een weekend 195 euro. Als de kosten een probleem zijn, neem dan even contact op. Het eten is vegetarisch, met dieetwensen kan rekening gehouden worden.
Als je je wilt inschrijven voor een sesshin, stuur dan een email naar avdbraak@xs4all.nl. De betaling kun je overmaken naar NL84INGB0007875102 t.n.v. Zen in Baarn.

Het dagprogramma van de studiesesshin is als volgt:

6.00 Opstaan
6.30 Zitmeditatie – loopmeditatie – zitmeditatie
7.40 Reciteren Gelofte aan de mensheid
7.50 Ontbijt
9.10 Zitmeditatie – loopmeditatie – zitmeditatie
10.20 Koffiepauze
10.40 Toespraak
11.40 Loopmeditatie
12.00 Lunch (warme maaltijd)
12.30 Pauze
14.00 Zitmeditatie – loopmeditatie – zitmeditatie
15.10 Pauze
15.40 Zitmeditatie – loopmeditatie – zitmeditatie – loopmeditatie-zitmeditatie
17.30 Zingen
18.00 Diner (broodmaaltijd)
19.30 Toespraak
20.30 Loopmeditatie-zitmeditatie
21.10 Einde

Op de dag van aankomst (inloop vanaf 16u) begint het programma met het diner om 18u. Op de laatste dag is het programma afgelopen na de lunch.