Zitten in de lichternis

(Teisho 12 juni 2018 André van der Braak. bewerking tekst Elja Stoel)

Zitten in de lichternis

Het samen zitten is heel erg krachtig. Er gebeurt heel veel terwijl we samen zitten, zonder precies te weten wat er gebeurt. We krijgen heel veel kracht door het zitten.Als we samen gaan zitten en we zitten in die ontvankelijkheid en openheid  zitten we eigenlijk samen in de lichternis. Het licht dat er altijd is en dat zo haar werking heeft.

kwan yin met tulp

Richt je aandacht niet naar binnen           

 Het is vaak verleidelijk om wanneer je aan het mediteren bent je aandacht heel erg naar binnen te richten. Maar dat hoeft helemaal niet, waarom zou je? Is het zo belangrijk dat wat daar binnen gebeurt? Echt niet hoor, het zijn gewoon gedachten, gevoelens, die in jou stromen. Het is helemaal niet zo belangrijk om je aandacht naar binnen te richten. Dat is iets wat je vaak leest of hoort, dat je je aandacht naar binnen moet richten. Richt je aandacht maar liever wat naar buiten, naar de lichternis waar je in zit.

Dat is  het belangrijkste, zitten zodat we contact kunnen maken met de lichternis, zodat de lichternis ons met haar werking kan bereiken.

Kracht, om je openheid en ontvankelijkheid te kunnen dragen is niet alleen maar iets wat we zelf moeten ontwikkelen. Uiteindelijk komt die kracht vanuit de lichternis. Dus als je echt open bent, dan komt die kracht ook naar je toe. We denken heel vaak dat we alles uit ons zelf moeten  halen. Uiteindelijk kunnen we helemaal niet zoveel uit ons zelf halen. Het echte energie reservoir omringt ons.

Wederzijdse assistentie

Dogen heeft een hele mooie uitdrukking over binnen en buiten wereld. Er is een niet waarneembare wederzijdse assistentie, een wederzijds helpen tussen binnen en buitenwereld. Je zou kunnen zeggen dat die assistentie zich afspeelt  in de lichternis. Op een of andere manier als wij open gaan en daarop afstemmen dan werkt die lichternis op ons in en wij werken ook in op die lichternis. Er komt een respons van ons en vanuit de lichternis. Dit is een heel mooi samenspel van wederzijdse assistentie.

In de lichternis vallen buiten en binnenwereld samen. Dit is de plaats waar creativiteit ontstaat, ruimte, compassie, het onverwachte, resonantie, openheid, ontvankelijkheid en verbinding.