Universiteit van Amsterdam, najaar 2011

Meister Eckhart: filosofie en mystiek

 

College over het denken van Meister Eckhart,verzorgd vanuit de bijzondere leerstoel vanwege de Stichting Thomas More (voorheen Radboudstichting) (www.thomasmore.nl), afdeling filosofie, UvA.

 

Docenten: prof. dr. Rudi te Velde (hoogleraar vanwege de Stichting Thomas More), in samenwerking met dr. André van der Braak en Welmoed Vlieger MA (en diverse gastdocenten)

Contact: R.A.teVelde@uva.nl

 

Keuzevak bachelor wijsbegeerte, 10 ECTS

 

Locatie en tijdstip:

Vrijdag 9.00 – 12.00 uur, Oudemanhuispoort, zl. C.223.  

 

Tentamen:

Studenten kunnen deze module (10 ECTS) afsluiten met het schrijven van een werkstuk over Meister Eckhart (15 pag’s). Het precieze thema en te bestuderen literatuur wordt in overleg met de docent vastgesteld.  Uiterlijke datum voor het werkstuk is 31 januari 2012.

Programma College

1e college – 9 september

Inleiding leven en denken van Meister Eckhart

Docent: Rudi te Velde

Tekstlezing: pr. 12  Intravit Jesus in quoddam castellum

Algemene inleiding uit Frans Maas, Van God houden als van niemand (pp.7-40) (BB)

 

2e college – 16 september

De Godsgeboorte in de ziel (prekencyclus Gottesgeburt)

Docent: Welmoed Vlieger

Tekstlezing: pr.5 (vertaling Jellema)

 

3e college – 23 september

De Godsgeboorte in de ziel (2)

Docent: Welmoed Vlieger

Tekstlezing: pr.4, 34, 7 (vert. Jellema)

 

4e college – 30 september

De Godsgeboorte in de ziel (3): vanuit actueel perspectief; Eckhart en Heidegger

Docent: Welmoed Vlieger

Tekstlezing: fragment Parijser Questie (over de voorrang van het ‘intelligere’ in God). Tekst op BB

Artikel: Frans Maas, ‘Zo’n mens is het leven zelf’. Over de levenskunst van Meister Eckhart, in: Eckhart Nu (tekst op BB)

 

5e college – 7 oktober

Eckhart in relatie tot oosters denken: introductie en verkenning

Docent: André van der Braak

Tekstlezing:

Eckhart-tekst: Beati pauperes spiritus: over de ware armoede.

Secundaire tekst: André van der Braak, Eckhart en Zen – mystiek Oost en West? , in Filosofie, jrg. 20, no.5 sep/okt 2010, pp. 25-30 (tekst op BB)

 

6e college – 14 oktober

Eckhart en Zenboedhisme: Dogen

Docent: André van der Braak

Tekstlezing: Eckhart-tekst: Qui audit me: De vaste grond in de afgescheiden mens – Over de heftigheid van Gods verlangen (Maas, pp. 64-68)

Secundaire tekst: Andre van der Braak, The mystical hermeneutics of Eckhart and Dogen: the continous self-revelation of Buddha nature, in: Studies in Interreligious Dialogue (te verschijnen) tekst op BB.

 

7e college – 21 oktober

Eckhart en Shizuteru Ueda

Gastdocent: Bruno Nagel (?)

Tekst: Bruno Nagel, Voorbij een persoonlijke God? Shizuteru Ueda’s Zen-boeddhistische interpretatie van Meester Eckhart (tekst op BB)

 

Collegevrije week

(Studenten die het college willen afsluiten met een tentamen moeten deze week een opzet van hun werkstuk bij de docent inleveren.)

 

8e college – 4 november

Gastdocent: prof. Dr. Wouter Goris (VU)

Thema: het ‘opus tripartitum’ en de leer van de transcendentaliën

Tekst:

 

9e college – 11 november

Gastdocent: dr. Rob Pauls

Thema: Eckhart en de christelijke triniteitsleer (Augustinus)

Tekst:

 

10e college – 18 november

Gastdocent: dr. Gerard Visser

Eckhart over de ‘Gelassenheit’

Tekst: artikel Visser uit Eckhart Nu; selectie uit preken.

 

11e college – 25 november

De doorbraak in de godheid.

Docent: Rudi te Velde

Tekst: preek + McGinn, hfd.6 (Going without a Way: The Return to the Ground)

 

 

12e college – 2 december

Discussie: Eckhart als bron van inspiratie (gesprek Rudi te Velde, Andre van der Braak, Welmoed Vlieger)

Tekst: ?

 

Literatuur:

Josef Quint, Meister Eckhart. Deutsche Predigten und Traktate. (Herausgegeben und übersetzt von J. Quint), München 1955.

Meister Eckhart, Werke I, II. Vertaald door Josef Quint e.a., bezorgd en van commentaar voorzien door Niklaus Largier. Deutsche Klassiker Bibliothek, Berlijn, 1993.

Meister Eckhart, Over God wil ik zwijgen. Preken & Traktaten, vertaald door C.O. Jellema, Historische Uitgeverij, Groningen, 2010.

Meister Eckhart, Het boek van de goddelijke troost. Vertaald door Jan Calis, Bruno Nagel en Theo van Velthoven. Ingeleid door Maarten J.F.M. Hoenen en Bruno Nagel,(Agora Editie) Kok-Agora, Kampen 1996.

K. Ruh, Meister Eckhart. Theologe, Prediger, Mystiker, 2e dr. München 1989.

Kurt Flash, Meister Eckhart. Philosoph des Christentums. C.H. Beck, München, 2010.

B. McGinn, The Mystical Thought of Meister Eckhart: The Man from Whom God Hid Nothing. The Crossroad Publishing Company, New York 2001.

Meester Eckhart: Van God houden als van niemand. Preken van Eckhart, vertaald en toegelicht door Frans Maas, Ten Have, Baarn 2001.

Eckhart nu: tien visies op Meister Eckhart, Jaap Goedegebure en Oek de Jong (red.), Augustus, Amsterdam, 2010

Gerard Visser, Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart. SUN, Amsterdam, 2007.

Bruno Nagel, Voorbij een persoonlijke God? Shizuteru Ueda's Zen-boeddhistische interpretatie van Meester Eckhart, in: Bert Blans (red.), Stapstenen. Opstellen over spiritualiteit en filosofie, Best: Damon, 1997, pp.111-138.