Meer dan een mens kan doen

Op de maandagavond beginnen we op maandag 12 september met het boek Meer dan een mens kan doen van zenleraar Ton Lathouwers (Maha Karuna Chan).
Ton staat in de Chinese Chan-traditie, en kreeg in 1987 transmissie van Chanmeester Teh Cheng.
Dit boek bevat tien van zijn toespraken tijdens sesshins. Iedereen is van harte welkom, ook als je alleen af en toe kunt komen.
Op 10 oktober geeft Ton Lathouwers zelf een lezing.
De bijeenkomsten zijn van 20.00 tot 22.00u, en worden gegeven in het Zen Centrum Amsterdam, Binnenkant 39, Amsterdam.
Meer informatie: Andre van der Braak, avdbraak@xs4all.nl

(1) 12/9 Inleiding over Ton Lathouwers
Tekst: Ook door de wanhoop heen is het bestaan een wonder, p. 25-33

(2) 19/9: Grenzeloos geloof
Tekst: H1: Het oorspronkelijk gelaat is grenzeloos geloof en vertrouwen, p. 38-54

(3) 26/9: Hartsvertrouwen
Tekst: H2: Hartsvertrouwen als de bron voor elk handelen, p. 56-71

(4) 3/10: Van hart tot hart
Tekst: H3: De kern van het religieuze is de ontmoeting van hart tot hart, p. 74-90

(5) 10/10: Gastlezing Ton Lathouwers

(6) 17/10: Een volstrekt persoonlijk antwoord
Tekst: H4: Het mysterie van het leven daagt elk mens uit tot een volstrekt persoonlijk antwoord, p. 92-105

(7) 24/10: Niets om op te staan
Tekst: H5: De diepste innerlijke vrede ontstaat uit het besef dat wij niets hebben om op te staan, p. 108-119

(8) 31/10: Mens zijn in de woestijn
Tekst: H6: In deze tijd monnik zijn is eigenlijk mens zijn in de woestijn en in het levende ogenblik, p. 122-136

(9) 7/11: Het onmogelijke is mogelijk
Tekst: H7: Met het ontwaken tot de hele werkelijkheid wordt het onmogelijke mogelijk, p. 138-163

(10) 14/11: Een daad uit het hart
Tekst: H8: Een daad uit het hart herschept alle dingen in hun aard en samenhang, p. 152-163

(11) 21/11: Wijsheid voorbij alle wijsheid
Tekst: H9: Wijsheid voorbij alle wijsheid: ontmoeting voorbij alle ontmoeting, p. 166-176

(12) 28/11: Kunnen wij de verdoemden liefhebben?
Tekst: H10: 'Kunnen wij de verdoemden liefhebben?' De fundamentele koan en de eerste gelofte van de bodhisattva, p. 180-205