Publicaties

Boeken

Tussen Waarheid en Wijsheid: de waarheidsvraag in het licht van religieuze diversiteit (co-redacteur met Manuela Kalsky), Amsterdam University Press, 2016

Religion and Social Cohesion: Western, Chinese and Intercultural Perspectives (co-redacteur met Wei Dedong and Zhu Caifang), VU University Press, 2015

De spiritualiteit van Meister Eckhart (redacteur), Parthenon, november 2014

Nietzsche and Zen. Self-Overcoming without a Self, Lexington Books (VS), augustus 2011

Het religieuze na de religie. Filosoferen over ervaring en geloof (co-redacteur met Woei-Lien Chong), Ten Have, november 2008

Goeroes en charisma, Altamira-Becht, 2006

Hoe men wordt, wat men is: zelfvervolmaking, zelfoverwinning en zelfvergetelheid bij Nietzsche, Damon, 2004

Liegestütz zur Erleuchtung, Edition Spuren, (Zwitserland), 2004

Enlightenment Blues, Monkfish Publishing (VS), 2003

Voor een volledig overzicht van academische publicaties, zie VU Research Portal.

Artikelen in peer-reviewde tijdschriften

(2015) Die vielen Gesichter des modernen Buddhismus, Oekumenische Rundschau, 4/2015, 499-510

(2015) Zen and Zarathustra: Self-Overcoming without a Self, The Journal of Nietzsche Studies Vol. 46 No. 1, 2-11

(2014) Meister Eckhart and the Awakening of Faith Sutra, Journal of Comparative Scripture 3, pp. 127-157

(2014) Teaching Spiritual Care in an Interfaith Context (with R. Ganzevoort, M. Ajouaou, E. de Jongh, L. Minnema), Journal for the Academic Study of Religion 27(2), 178-197.

(2011) The Mystical Hermeneutics of Eckhart and Dōgen: The Continuous Self-Revelation of Buddha Nature, Studies in Interreligious Dialogue 21, pp. 151-169

(2011) Nishitani: nihilisme bezien vanuit het standpunt van zen, in: Wijsgerig Perspectief, jrg. 51 nr. 3, pp. 22-29

(2010) Meditation and Ritual in Zen Buddhism, Acta Comparanda Vol. XXI, 2010, pp. 109-124

(2010) Toward a Philosophy of Chan Enlightenment: Linji’s anti-enlightenment Rhetoric, Journal of Chinese Philosophy, Vol. 37 Issue 2, pp. 231-247

(2009) Nietzsche and Japanese Buddhism on the Cultivation of the Body: To What Extent does Truth Bear Incorporation?, Comparative and Continental Philosophy, Vol. 1.2 2009, pp. 223-251

(2009) Zen spirituality in a secular age II: Dōgen on Fullness: Zazen as Ritual Embodiment of Buddhahood, Studies in Spirituality, Vol. 19, 2009, pp. 227-247

(2009) Rede en religie: boeddhistische perspectieven, Acta Comparanda XX, 2009, pp. 135-146.

(2009) Kroniek van recente Nietzsche-literatuur (IV) (with the Nietzsche Research Group), Tijdschrift voor Filosofie, 71/2009, pp. 147-223

(2008) Nietzsche, Christianity and Zen on Redemption, Studies in Interreligious Dialogue, 18(1), 2008, pp. 5-18

(2008) Enlightenment Revisited: Romantic, historicist, hermeneutic and comparative perspectives on Zen, Acta Comparanda, XIX, 2008, pp. 87-97

(2008) Zen spirituality in a secular age: Charles Taylor and Zen Buddhism in the West, Studies in Spirituality, 18, 2008

(2005) Zijn en Worden. Nietzsches omduiding van het substantiebegrip, in: Tijdschrift voor Filosofie, 67,1, pp. 164-166

(1999) Kroniek van de recente Nietzsche-literatuur III (with the Nietzsche Research Group), in: Tijdschrift voor Filosofie, 61,1, pp. 97-137

(1995) Verlichting als evolutionair proces. Een studie van Andrew Cohen en zijn leefgemeenschap, in: Religieuze bewegingen in Nederland, 29, p. 155-162

 

Hoofdstukken in boeken

(forthcoming) Hisamatsu: Oriental Nothingness, in: Gereon Kopf (ed.), Dao Companion to Japanese Buddhist Philosophy, Springer Press

(forthcoming) Nāgārjuna and Nietzsche: Skepticism East and West, in: André van der Braak, Paul van der Velde, Aloys Wijngaards (eds.), Buddhist Transformations, LIT Verlag

(forthcoming) Introduction (with Paul van der Velde), in: André van der Braak, Paul van der Velde, Aloys Wijngaards (eds.), Buddhist Transformations, LIT Verlag

(forthcoming) Zen practitioners and Zen scholars, in: André van der Braak, Paul van der Velde, Aloys Wijngaards (eds.), Buddhist Transformations, LIT Verlag

(2016) Non-violence and Violence in Buddhism, in: Fernando Enns, Wolfram Weisse (eds.), Gewaltfreiheit und Gewalt in den Religionen: Politische und theologische Herausfoerderungen, Muenster/New York: Waxmann, 247-258.

(2015) The Practice of Zazen as Ritual Performance, in: Marianne Moyaert and Joris Geldhof (Eds.), Ritual Participation and Interreligious Dialogue: Boundaries, Transgressions and Innovations, London: Bloomsbury, 156-165

(2015) Chinese Chan Buddhism in the Netherlands as an Example of Multiple Religious Belonging, in: A. van der Braak, D. Wei and C. Zhu (eds.), Religion and Social Cohesion: Western, Chinese and Intercultural Perspectives. Amsterdam: VU University Press, 159-168.

(2015) Zarathoestra’s pleidooi voor de kalyana-mitta, in: Marcel Becker, Edith Brugmans, Janske Hermans (red.), Rondom vrienschap. Filosofische beschouwingen, Zoetermeer: Klement, 123-134

(2014) Buddhism and Dialogue: On Zen and the West, in: Wolfram Weisse, Katajun Amirpur, Anna Koers, Doerthe Vieregge (Eds.), Religions and Dialogue: International Approaches, Muenster/New York: Waxmann, 283-293. 

(2011) Nishitani’s Rethinking of Transcendence as Trans-Descendence, in: Culture and Transcendence, Indiana: Indiana University Press, 207-217

(2010) Nietzsche: Eros, het daimonische en het dionysische, in: Rudi te Velde (red.), In het spoor van Plato’s Symposium: Eros in de westerse cultuur, Valkhof Pers, 2010, pp. 202-217

(2010) Nietzsche als brugfiguur. Het boeddhisme bestuderen om het eigene vreemd te maken, in: Hans van Rappard en Michiel Leezenberg (red.), Wereldfilosofie: Wijsgerig denken in verschillende kulturen, Bert Bakker, 2010, pp. 106-112

(2008) Nietzsche on Redemption. A Mahayana Buddhist Perspective, in: Nietzsche – Philosoph der Kultur(en)?, Berlin/New York: de Gruyter, pp. 519-527

(2008) Inleiding, in: Chong, Woei-Lien & André van der Braak (red.), Het religieuze na de religie; filosoferen over ervaring en geloof, Kampen: Ten Have, pp. 7-20

(2008) Eros en scepsis: het religieuze verlangen bij Socrates, Nietzsche en Sloterdijk, in: Chong, Woei-Lien & André van der Braak (red.), Het religieuze na de religie; filosoferen over ervaring en geloof, Kampen: Ten Have, pp. 115-135

(2007) Nietzsche’s transcultural hermeneutics: Proliferation versus fusion of horizons, n: F. Arenas-Dolz, L/ Giancristoforo, P. Stellino (eds.), Nietzsche y la hermenéutica, Vol. I, Valencia: Naul Llibres, pp. 79-88

(2004) Buddhismus, in: P.J.M. van Tongeren, G. Schank, H.W. Siemens, Nietzsche Research Group (eds.), Nietzsche Wörterbuch, Band 1, Berlin/New York: De Gruyter, p. 419-443

(2000) Het digitale denken, in: J. Sleutels (ed.), Global Village. Leiden. Online publicatie: www.leidenuniv.nl/philosophy/publicaties/overige/filosofiedag/acta/vanderbraak.pdf

Vakpublicaties

(2015) Terug naar de Dao of opstijgen naar het Ene? Westerse en Chinese wegen naar bevrijding, in: Filosofie, jrg 25 nr. 4, 35-39

(2014) Filosoferen tussen Oost en West: de hermeneutische wending in de comparatieve filosofie, in: Filosofie, jrg 24 nr. 4, 34-38

(2010) De Indiase wijsheidstraditie–de weg van de jnana yogi, in: Filosofie, jrg 20 nr. 6, 4-11

(2010) Eckhart en zen–Mystiek Oost en West?, in: Filosofie, jrg 20 nr. 5, 25-29

(2005) Charisma – bevrijding of verleiding?, in: Filosofie, jrg 15 nr. 5, 2005, 35-38

 

 

Reviews

 

2002) Fraser, Redeeming Nietzsche, commentaar op recensie PvT

 

(2001) Gooding Williams, Zarathustra’s Dionysian Modernism

 

(2001) Lampert, Nietzsche’s Task

 

(2001) Leiter, Nietzsche on Morality

 

(2001) Richardson, Nietzsche