Publicaties

Boeken

Ayahuasca as Liquid Divinity: An Ontological Approach, Lexington Books, 2023

Transforming Buddhism (co-redacteur met Paul van der Velde en Tristan Letzer), LIT Verlag, 2021

Reimagining Zen in a Secular Age: Charles Taylor and Zen Buddhism in the West, Brill Publishing, 2020

Tussen Waarheid en Wijsheid: de waarheidsvraag in het licht van religieuze diversiteit (co-redacteur met Manuela Kalsky), Amsterdam University Press, 2016

Religion and Social Cohesion: Western, Chinese and Intercultural Perspectives (co-redacteur met Wei Dedong and Zhu Caifang), VU University Press, 2015

De spiritualiteit van Meister Eckhart (redacteur), Parthenon, 2014

Nietzsche and Zen. Self-Overcoming without a Self, Lexington Books, 2011

Het religieuze na de religie. Filosoferen over ervaring en geloof (co-redacteur met Woei-Lien Chong), Ten Have, november 2008

Goeroes en charisma, Altamira-Becht, 2006

Hoe men wordt, wat men is: zelfvervolmaking, zelfoverwinning en zelfvergetelheid bij Nietzsche, Damon, 2004

Enlightenment Blues, Monkfish Publishing (VS), 2003
(Duitse vertaling: Liegestütz zur Erleuchtung)

Voor een volledig overzicht van academische publicaties, zie VU Research Portal.

 

Artikelen in peergereviewde tijdschriften

(2021) Goeroes, leraren en sjamanen: De opkomst van oosterse en Latijns-Amerikaanse religiositeit in Nederland, Cahiers Politiestudies 2021/3 nr. 60, 143-155.

(2021) Dogen on Language and Experience, Religions 12/3, 1-14.

(2020) Ayahuasca: drug, sacrament of medicijn?, NTKR: Tijdschrift voor Recht en Religie 2020/1, 47-71

(2020) Drie gedaanten van Dionysus:: recreatief, medisch en religieus gebruik van ayahuasca, Tijdschrift voor Psychiatrie 62/8, 721-725. 

(2018) Exploring Single and Multiple Religious Belonging (met J. Berghuijs, H. Schilderman en M. Kalsky), Journal of Empirical Theology 31/1, 18-48

(2018) Multiple Religious Belonging among visitors of Dominican spiritual centers in the Netherlands (met A. Liefbroer en M. Kalsky), Journal of Contemporary Religion 33/3, 407-426

(2017) Aspecten van belonging in Multiple Religious Belonging (met J. Berghuijs, M. Kalsky en D.F. Oostveen), Psyche en Geloof 28/2, 79-99.

(2017) Topical issue on Multiple Religious Belonging (red. met M. Kalsky), Open Theology 3/1.

(2017) Zen-Christian Dual Belonging and the Practice of Apophasis: Strategies of Meeting Rose Drew’s Theological Challenge, Open Theology 3/1, 434-446

(2016) Beyond ‘kusala’ and ‘akusala’? Mindfulness and Buddhist Ethics, Psychotherapy 20 (Extra special issue), 162-175

(2015) Die vielen Gesichter des modernen Buddhismus, Oekumenische Rundschau, 4/2015, 499-510

(2015) Zen and Zarathustra: Self-Overcoming without a Self, The Journal of Nietzsche Studies Vol. 46 No. 1, 2-11

(2014) Meister Eckhart and the Awakening of Faith Sutra, Journal of Comparative Scripture 3, pp. 127-157

(2014) Teaching Spiritual Care in an Interfaith Context (with R. Ganzevoort, M. Ajouaou, E. de Jongh, L. Minnema), Journal for the Academic Study of Religion 27(2), 178-197.

(2011) The Mystical Hermeneutics of Eckhart and Dōgen: The Continuous Self-Revelation of Buddha Nature, Studies in Interreligious Dialogue 21, pp. 151-169

(2011) Nishitani: nihilisme bezien vanuit het standpunt van zen, in: Wijsgerig Perspectief, jrg. 51 nr. 3, pp. 22-29

(2010) Meditation and Ritual in Zen Buddhism, Acta Comparanda Vol. XXI, 2010, pp. 109-124

(2010) Toward a Philosophy of Chan Enlightenment: Linji’s anti-enlightenment Rhetoric, Journal of Chinese Philosophy, Vol. 37 Issue 2, pp. 231-247

(2009) Nietzsche and Japanese Buddhism on the Cultivation of the Body: To What Extent does Truth Bear Incorporation?, Comparative and Continental Philosophy, Vol. 1.2 2009, pp. 223-251

(2009) Zen spirituality in a secular age II: Dōgen on Fullness: Zazen as Ritual Embodiment of Buddhahood, Studies in Spirituality, Vol. 19, 2009, pp. 227-247

(2009) Rede en religie: boeddhistische perspectieven, Acta Comparanda XX, 2009, pp. 135-146.

(2009) Kroniek van recente Nietzsche-literatuur (IV) (with the Nietzsche Research Group), Tijdschrift voor Filosofie, 71/2009, pp. 147-223

(2008) Nietzsche, Christianity and Zen on Redemption, Studies in Interreligious Dialogue, 18(1), 2008, pp. 5-18

(2008) Enlightenment Revisited: Romantic, historicist, hermeneutic and comparative perspectives on Zen, Acta Comparanda, XIX, 2008, pp. 87-97

(2008) Zen spirituality in a secular age: Charles Taylor and Zen Buddhism in the West, Studies in Spirituality, 18, 2008

(2005) Zijn en Worden. Nietzsches omduiding van het substantiebegrip, in: Tijdschrift voor Filosofie, 67,1, pp. 164-166

(1999) Kroniek van de recente Nietzsche-literatuur III (with the Nietzsche Research Group), in: Tijdschrift voor Filosofie, 61,1, pp. 97-137

(1995) Verlichting als evolutionair proces. Een studie van Andrew Cohen en zijn leefgemeenschap, in: Religieuze bewegingen in Nederland, 29, p. 155-162

 

Hoofdstukken in boeken

(2021) Nāgārjuna and Nietzsche: Skepticism East and West, in: Paul van der Velde, André van der Braak, Tristan Letzer (eds.), Transforming Buddhism. Zűrich: LIT Verlag, 139-148

(2021) Introduction: Buddhism and its Transformations (with Paul van der Velde), in: Paul van der Velde, André van der Braak, Tristan Letzer (eds.), Transforming Buddhism. Zűrich: LIT Verlag, 1-16 

(2021) How One Becomes What One Is, in: N. Martin and D. Large (eds.), Nietzsche’s “Ecce Homo.” Berlin/Boston: De Gruyter, 81-90 

(2021) New Horizons in Buddhist-Christian Mysticism: The Study of Entheogenic Mysticism from an Apophatic Pluralist Perspective, in: E.J. Harris & P. Schmidt-Leukel (eds.), A Visionary Approach: Lynn A. de Silva and the Prospects for Buddhist-Christian Encounter, Sankt Ottilien: Eos, 315-329

(2021) Reimagining Buddhism in a Secular Age: Stephen Batchelor’s Secular Buddhism, in: C. Roloff, W. Weisse & M. Zimmermann (eds.), Buddhism in Dialogue with Contemporary Societies, Muenster/New York: Waxmann, 231-244

(2020) Pluralisation of Theology at Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, in: W. Weisse, J. Ipgrave, O. Leirvik & M. Tatari (eds.), Muenster/New York: Waxmann, 93-103

(2019) Hisamatsu: Oriental Nothingness, in: Gereon Kopf (ed.), Dao Companion to Japanese Buddhist Philosophy, Springer Press

(2016) Human Rights Protection of Ethnic Minorities: A Cross-cultural Perspective, in: H-C. Guenther (ed.), Ethnic and Religious Cohabitation and Conflict: East and West. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 15-35

(2016) Non-violence and Violence in Buddhism, in: Fernando Enns, Wolfram Weisse (eds.), Gewaltfreiheit und Gewalt in den Religionen: Politische und theologische Herausfoerderungen, Muenster/New York: Waxmann, 247-258

(2016) The Secular and the Sacred as Contested Spaces? A Cross-Cultural Hermeneutical Investigation into Western and Chinese Perspectives, in: U. Winkler, L. Rodriques Fernadez & O. Leirvik (eds.), Contested Spaces, Common Ground: Space and Power Structures in Contemporary Multireligious Societies. Leiden: Brill/Rodopi, 279-289

(2015) The Practice of Zazen as Ritual Performance, in: Marianne Moyaert and Joris Geldhof (Eds.), Ritual Participation and Interreligious Dialogue: Boundaries, Transgressions and Innovations, London: Bloomsbury, 156-165

(2015) Chinese Chan Buddhism in the Netherlands as an Example of Multiple Religious Belonging, in: A. van der Braak, D. Wei and C. Zhu (eds.), Religion and Social Cohesion: Western, Chinese and Intercultural Perspectives. Amsterdam: VU University Press, 159-168.

(2015) Zarathoestra’s pleidooi voor de kalyana-mitta, in: Marcel Becker, Edith Brugmans, Janske Hermans (red.), Rondom vrienschap. Filosofische beschouwingen, Zoetermeer: Klement, 123-134

(2014) Buddhism and Dialogue: On Zen and the West, in: Wolfram Weisse, Katajun Amirpur, Anna Koers, Doerthe Vieregge (Eds.), Religions and Dialogue: International Approaches, Muenster/New York: Waxmann, 283-293. 

(2011) Nishitani’s Rethinking of Transcendence as Trans-Descendence, in: Culture and Transcendence, Indiana: Indiana University Press, 207-217

(2010) Nietzsche: Eros, het daimonische en het dionysische, in: Rudi te Velde (red.), In het spoor van Plato’s Symposium: Eros in de westerse cultuur, Valkhof Pers, 2010, pp. 202-217

(2010) Nietzsche als brugfiguur. Het boeddhisme bestuderen om het eigene vreemd te maken, in: Hans van Rappard en Michiel Leezenberg (red.), Wereldfilosofie: Wijsgerig denken in verschillende kulturen, Bert Bakker, 2010, pp. 106-112

(2008) Nietzsche on Redemption. A Mahayana Buddhist Perspective, in: Nietzsche – Philosoph der Kultur(en)?, Berlin/New York: de Gruyter, pp. 519-527

(2008) Inleiding, in: Chong, Woei-Lien & André van der Braak (red.), Het religieuze na de religie; filosoferen over ervaring en geloof, Kampen: Ten Have, pp. 7-20

(2008) Eros en scepsis: het religieuze verlangen bij Socrates, Nietzsche en Sloterdijk, in: Chong, Woei-Lien & André van der Braak (red.), Het religieuze na de religie; filosoferen over ervaring en geloof, Kampen: Ten Have, pp. 115-135

(2007) Nietzsche’s transcultural hermeneutics: Proliferation versus fusion of horizons, n: F. Arenas-Dolz, L/ Giancristoforo, P. Stellino (eds.), Nietzsche y la hermenéutica, Vol. I, Valencia: Naul Llibres, pp. 79-88

(2004) Buddhismus, in: P.J.M. van Tongeren, G. Schank, H.W. Siemens, Nietzsche Research Group (eds.), Nietzsche Wörterbuch, Band 1, Berlin/New York: De Gruyter, p. 419-443

(2000) Het digitale denken, in: J. Sleutels (ed.), Global Village. Leiden. Online publicatie: www.leidenuniv.nl/philosophy/publicaties/overige/filosofiedag/acta/vanderbraak.pdf

Vakpublicaties

(2021) Compassie in het boeddhisme: persoonlijk, interpersoonlijk en transpersoonlijk, in: Filosofie jrg 31 nr. 1, 33-38

(2020) Spirit Ontologies en ‘Wij modernen’, in: Filosofie jrg 30 nr. 3, 34-39

(2017) MiX: Flexibel geloven (red. met M. Kalsky), glossy. Amsterdam University Press, 84pp.

(2015) Terug naar de Dao of opstijgen naar het Ene? Westerse en Chinese wegen naar bevrijding, in: Filosofie, jrg 25 nr. 4, 35-39

(2014) Filosoferen tussen Oost en West: de hermeneutische wending in de comparatieve filosofie, in: Filosofie, jrg 24 nr. 4, 34-38

(2010) De Indiase wijsheidstraditie–de weg van de jnana yogi, in: Filosofie, jrg 20 nr. 6, 4-11

(2010) Eckhart en zen–Mystiek Oost en West?, in: Filosofie, jrg 20 nr. 5, 25-29

(2005) Charisma – bevrijding of verleiding?, in: Filosofie, jrg 15 nr. 5, 2005, 35-38

Blogs

Volgeling van Jezus en Boeddha?’ Over multiple religious belonging, 17 december 2015: http://www.nieuwwij.nl/onderzoek/volgeling-van-jezus-en-boeddha

‘Katholieke Zen – In memoriam Chris Smoorenburg’ Over de interreligieuze dialoog tussen christendom en boeddhisme, 29 oktober 2015: http://www.nieuwwij.nl/column/katholieke-zen-in-memoriam-chris-smoorenburg/

‘Zenmeester Eckhart?’ Over Eckhartlezing in Albertinum, 16 juni 2015:http://www.nieuwwij.nl/column/zenmeester-eckhart/

‘Een kloof waar niks overheen past?’ Over geloof en ongeloof, 5 mei 2015:http://www.nieuwwij.nl/column/een-kloof-waar-niks-overheen-past/

Mindfulness anyone?’ Over de kritische discussie rondom mindfulness, 31 maart 2015: http://www.nieuwwij.nl/column/mindfulness-anyone/

‘Een kaartje voor oma in de hemel’ Over geloof en ongeloof, 4 maart 2015: http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/kaartje-voor-oma-de-hemel/

‘Kent het boeddhisme geen geweld?’ Over boeddhisme en geweld(loosheid), 31 januari 2015: http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/kent-het-boeddhisme-geen-geweld/

“De diversiteit van religieuze diversiteit”, blog op nl, 24 januari 2014, http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/de-diversiteit-van-religieuze-diversiteit/

“Heeft het Chinees boeddhisme de toekomst?”,blog op nieuwwij.nl, 14 februari 2014, http://www.nieuwwij.nl/internationaal/heeft-het-chinees-boeddhisme-de-toekomst/

“Wie is een boeddhist?”, column in Boeddha Magazine 76, mei 2014

“Het Chinees boeddhisme en het Westen”, blog op nieuwwij.nl, 27 mei 2014, http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/het-chinees-boeddhisme-en-het-westen/

“De stilte ingaan”, blog op nl, 9 juli 2014, http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/de-stilte-ingaan/

“De Chinezen komen!”, column in Boeddha Magazine 77, augustus 2014

“Genade zonder afzender”, in: Inzicht, wegen van radicaal zelfonderzoek, jaargang 16/3, september 2014, pp. 8-11/

“Multiple Religious Belonging”, blog op nieuwwij.nl, 3 september 2014, http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/multiple-religious-belonging/

“Het zielenvonkje van Meister Eckhart”, blog op nieuwwij.nl, 15 oktober 2014, http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/het-zielenvonkje-van-meister-eckhart/

“Relishoppen is van alle tijden”, column in Boeddha Magazine 78, november 2014

“Een spirituele Kerst toegewenst”, blog op nieuwwij.nl, 24 december 2014, http://www.nieuwwij.nl/column/een-spirituele-kerst-toegewenst/

 

Reviews

 2002) Fraser, Redeeming Nietzsche, commentaar op recensie PvT

(2001) Gooding Williams, Zarathustra’s Dionysian Modernism

(2001) Lampert, Nietzsche’s Task

(2001) Leiter, Nietzsche on Morality

(2001) Richardson, Nietzsche