Sesshin

Een retraite of sesshin is een meerdaagse zen-activiteit van vijf dagen of een weekend waarin we gezamenlijk de stilte ingaan. De traditionele vormen van de zentraining worden gerespecteerd: de stilte, zazen (zitmeditatie), kinhin (loopmeditatie), teisho’s (toespraken) en dokusan (privé-gesprek met de leraar).

Zen in Baarn organiseert sesshins in het Missiehuis St. Michael (St. Michaelstraat 7, 5935 BL Steyl-Tegelen) op de volgende data:

13-15-september 2019: Dōgen’s Genjōkōan (weekend)

Deze korte tekst van de beroemde Japanse zenmeester Dōgen (1200-1253) is een van de beste en meest gelezen inleidingen op zen. In een aantal korte fragmenten laat Dōgen zien dat illusie en verlichting, beoefening en realisatie, geen tegenstellingen zijn maar onderling met elkaar zijn verbonden. We gebruiken een nieuw manuscript van André van der Braak over de Genjōkōan voor dit weekend.

18-22 december 2019: De Lotus Sutra (vijfdaagse)
De Lotus Sutra is wereldwijd een van de beroemdste teksten uit de Mahayana-traditie. Ze bevat een aantal parabels die de parels van de boeddhistische traditie vormen: de kinderen in het brandende huis, de verloren zoon, de vader die zijn dood in scène zet, de magische stad. Alle gangbare concepten over de Boeddha en het boeddhistische pad worden in de Lotus Sutra op hun kop gezet. We gebruiken een vertaling met inleiding van boeddhismekenner Gene Reeves voor deze vijfdaagse.

25-29 maart 2020: Kloppen waar geen poort is (vijfdaagse)
In Kloppen waar geen poort is heeft Ton Lathouwers fragmenten verzameld van vier opmerkelijke denkers: Linji (Chinees zenmeester, overleden 866); Hisamatsu (Japans zenreformator, verbinding leggend naar westerse religie en cultuur, 1889-1980); Sjestov (Russisch-joodse schrijver, 18661938); Plotinus (klassiek filosoof, 204-270). De teksten circuleren rondom het centrale concept van ‘de onmogelijke vraag’, die alle vertrouwde grond onder onze voeten wegslaat en ons uitdaagt tot het nemen van een bevrijdende stap.

De kosten voor een vijfdaagse sesshin bedragen 395 euro, en voor een weekend 195 euro. als de kosten een probleem zijn, neem dan even contact op. Het eten is vegetarisch, met dieetwensen kan rekening gehouden worden.
Als je je wilt inschrijven voor een sesshin, stuur dan een email naar avdbraak@xs4all.nl. De betaling kun je overmaken naar NL84INGB0007875102 t.n.v. Zen in Baarn.

Het dagprogramma van de sesshin is als volgt:

6.00 Opstaan
6.30 Zitmeditatie – loopmeditatie – zitmeditatie
7.40 Reciteren Gelofte aan de mensheid
8.00 Ontbijt
9.10 Zitmeditatie – loopmeditatie – zitmeditatie
10.20 Koffiepauze
10.40 Toespraak
11.15 Loopmeditatie-zitmeditatie
12.00 Lunch (warme maaltijd)
12.30 Pauze
14.00 Zitmeditatie – loopmeditatie – zitmeditatie
15.10 Pauze
15.40 Zitmeditatie – loopmeditatie – zitmeditatie
16.50 Zingen
17.00 Toespraak
18.00 Diner (broodmaaltijd)
19.30 Zitmeditatie – loopmeditatie – zitmeditatie
20.40 Einde

Op de dag van aankomst begint het programma met het diner om 18.00. Op de laatste dag is het programma afgelopen na de lunch.